#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

تکمیل یادمان شهدای گمنام‌ در بوستان پروفسور معتمد نژاد بیرجند نیازمند اعتبارات جدید است.

، معاون خدمات شهری شهرداری بیرجند گفت: از سال ۹۸ ساخت یادمان شهدای

تکمیل یادمان شهدای گمنام بیرجند لنگ تامین اعتبار گمنام در بوستان پروفسور معتمدنژاد آغاز شد ولی رقم اختصاصی در آن زمان با توجه به افزایش قیمت‌ها با این زمان روند کار را کند کرده است.

خانزاد افزود: در حال حاضر مرحله سفت کاری انجام شده و در صورت تخصیص جدید کار پیش خواهد رفت.

وی گفت: اعتباری که در چند سال پیش بوده یک میلیارد و ۷۰۰ بوده که اکنون به بیش از دومیلیارد تومان اعتبار نیاز است که تاکنون ۵۵۰ میلیون اختصاص داده شده است.

فرماندار بیرجند گفت: اعتبار تکمیلی این پروژه باید از محل اعتبارات شهرداری تامین شود و تزریق بودجه باید هرچه سریعتر انجام شود.

ناصری افزود: باید شهرداری نهایت همکاری را انجام بدهد و از محل اعتبارات داخلی مجوز شورا گرفته شود تا این پروژه در دهه فجر تکمیل و تحویل داده شود.