مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی گفت: درآمدهای کمیته امداد استان در حوزه مشارکت‌های مردمی سال ۹۹ نسبت به سال ماقبل آن ۸۸ درصد افزایش یافت.

رضا سلم آبادی اظهار داشت: سال گذشته از محل مشارکت‌های مردمی ۱۱۸ میلیارد و ۵۵۹ میلیون تومان کمک‌های نقدی و غیر نقدی جمع‌آوری شده که این رقم نسبت به سال ۹۸ رشد خوبی داشته است.

وی با اشاره به اینکه ۱۸۸ درصد برنامه‌‍‌های امداد در حوزه مشارکت‌های مردمی سال گذشته محقق شده است گفت: از رقم جمع‌آوری شده ۵۴ میلیارد و ۳۲۷ میلیون تومان صدقات، ۲۸ میلیارد و ۵۸۳ میلیون تومان کمک‌های مبتنی بر نیاز و ۳۶ میلیارد و ۴۰۶ میلیون تومان اکرام ایتام و محسنین بوده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی یادآور شد: در حوزه صدقات نیز با وجود ۷۸ هزار و ۶۷ صندوق فعال در بین مشترکان، ۷۵ درصد برنامه‌های سال گذشته محقق شده و درآمد حاصل شده نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل آن ۲۱ درصد رشد داشته است.

وی عنوان کرد: در حوزه کمک‌های مبتنی بر نیاز ۷۳ درصد رشد و در حوزه اکرام ایتام و محسنین ۹۶ درصد کمک‌های مردمی رشد داشته است.

سلم آبادی با بیان اینکه در حال حاضر هشت هزار و ۴۹۰ فرزند یتیم و محسنین در خراسان جنوبی تحت حمایت امداد هستند گفت: ۳۱ هزار و ۱۶ حامی از این افراد حمایت می‌کنند.

اکنون ۴۳ هزار و ۹۹۰ خانوار معیشت‌بگیر و تبصره ۱۴ تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی هستند