#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: امسال کمبود ۵۶۹ معلم در مدارس استان احساس می‌شود که از طرق مختلف در حال تلاش برای رفع کمبود هستیم.

 

موسوی نژاد گفت: مهر پارسال در زمان شروع سال تحصیلی، کمبود دو هزار معلم در فضای آموزشی خراسان جنوبی احساس می‌شد که با پیگیری‌ها و استفاده از راه‌های مختلف برای جذب معلم، امسال این عدد را به ۵۶۹ معلم رسانده ایم.

او گفت: برای امسال در تلاشیم که کمبود معلم را از طریق راه‌های مختلف مانند جذب معلم حق التدریسی، بازنشستگان، نیرو‌های سرباز معلم، خرید خدمات، فارغ التحصیلان دانشگاه فرهنگیان، دانشجویان سال سوم و چهارم و نیرو‌های انتقالی تأمین کنیم تا در مهر هیچ کلاسی بدون معلم نماند.

موسوی نژاد گفت: اما در کل چالش بزرگی که در استان وجود دارد پراکندگی جمعیت است به نحوی که در یک روستا یک معلم به ۵ دانش آموز و در مرکز استان یک معلم به ۳۷ دانش آموز درس می‌دهد.