۱۲ مرکز ثابت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در خراسان جنوبی وجود دارد که با توجه به جمعیت، نیاز به افزایش تعداد این مراکز در استان است.

، مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان جنوبی  گفت: در استان ۱۲ مرکز ثابت کانون پرورش فکری و ۸ مرکز سیار که شامل ماشین‌های مجهز به کتابخانه برای رفتن به روستا‌ها و مناطق شهری محروم می‌شود وجود دارد.

مظهری افزود: در جریان فعالیت‌های کانون ۶۲ برنامه و حوزه مختلف پوشش داده می‌شود که محور همه برنامه‌ها کتاب است.

وی گفت: آموزش رسمی کودکان و نوجوانان با آموزش و پرورش و بخشی از آموزش غیر رسمی آنها با کانون‌های پرورش فکری کودکان و نوجوانان است که برنامه‌های کانون در سطح‌بندی سنی طراحی شده و به تمام کودکان و نوجوانان خدمت رسانی می‌کنیم.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان جنوبی افزود: تعداد نیرو‌های ما در کانون‌های پرورش فکری بسیار کم است، اما همکاران ما در استان با تمام توان و بازدهی ویژه در حال فعالیت هستند و با هم افزایی از منابع محدود بهترین بهره را می‌گیریم.

مظهری گفت: در مرکز استان ۳ مرکز ثابت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان وجود دارد که با توجه به شاخص جمعیت نیاز به ۱۲ مرکز داریم؛ مرکز شماره ۴ در مهرشهر به زودی راه‌اندازی می‌شود و پیگیریم که برای راه‌اندازی مرکز شماره ۵ نیز به ما زمین داده شود.

وی افزود: در صورتی که تعداد مراکز ثابت به ۵ برسد باز هم کمبود ۷ مرکز ثابت در بیرجند احساس می‌شود.

مظهری گفت: در دیگر شهرستان‌های استان نیز به تأسیس مراکز ثابت نیاز داریم که برای عملیاتی شدن آن به کمک نمایندگان مجلس نیاز داریم.

نوشته و خبر نگار : مهدیه حسن پور دبیر سرویس فرهنگی و هنری و ا.حسن پور