فضای استاندارد فرهنگی برای اجرا و تمرین تئاتر ، مشکلات زیرساختی در تنها سالن آمفی تئاتر نهبندان ، کمبود بودجه و اعتبار برای حمایت فرهنگ و ارشاد اسلامی از فیلم سازان نهبندانی ، حمایت از برنامه های قرآنی ، نبود دکور و تجهیزات و هزینه های بالای گریم و دکور برای هنرهای نمایشی ، عدم حمایت از هنرمندان برای حضور در جشنواره های ملی ازجمله خواسته های مطرح شده هنرمندان نهبندانی ادر این نشست بود .

🔷مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی در این نشست گفت : برای هر گروه تئاتری که به جشنواره  فجر استانی راه یابد ۷ میلیون تومان هزینه ورودی پرداخت می کنیم تا از این رو انگیزه ای برای حضور هنرمندان در جشنواره باشد

🔷وی همچنین قول تامین روشنایی سالن آمفی تئاتر نور تا مبلغ ۲۰ میلیون تومان را هم به هنرمندان داد و اضافه کرد : برای بهسازی سالن نور اعتباراتی را در دست پیگیری داریم که در صورت تخصیص در این سالن هزینه خواهد شد.

🔷رئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی نهبندان نیز گفت : کتاب فرهنگ کنایه های نهبندان مدت ها منتظر ثبت در فهرست آثار فاخر ملی بود که امسال این امر محقق شد.

🔷 سیدحسین هاشمی افزود : در بسیاری از نقاط شهر دیوارنگاره هایی با مضمون فرهنگ بومی نهبندان در حال اجرا است که بخشی از این دیوارنگاره ها در شهر نهبندان و شوسف انجام شده است

نوشته و خبر نگار : مهدیه حسن پور دبیر سرویس فرهنگی و هنری و ا.حسن پور