مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی با بیان اینکه وضعیت روند ساخت واحدها در طرح نهضت ملی مسکن در استان نسبت به کشور مطلوب است، گفت: اکنون ۶۰۰ واحد در مرحله نازک کاری هستند.

وحید داعی کرد: سهمیه ابلاغیه شهری طرح نهضت ملی مسکن در خراسان جنوبی برای چهار سال ۲۰ هزار و ۶۷۵ واحد است.

وی افزود: ۱۸۰۰۰ واحد نیز سهمیه ابلاغی روستایی برای این مدت بوده و کل سهمیه ابلاغی برای مدت چهار سال ۳۸ هزار و ۶۷۵ واحد است.

داعی با بیان اینکه تعداد متقاضیان ثبت نام در استان ۸۲ هزار و ۸۰۲ نفر است، تصریح کرد: ۱۴۶۰ هکتار اراضی برای این طرح با ۳۱ هزار واحد دیده شده است‌.

وی با بیان اینکه متقاضیان تخصیص پروژه ۱۲ هزار و ۹۰۷ نفر هستند، یادآور شد: ۵۵۹۱ واحد دارای قرارداد مشارکت مدنی هستند.

داعی خاطرنشان کرد: خراسان جنوبی در اجرای طرح نهضت ملی مسکن تاکنون براساس سه شاخص تامین زمین، پالایش متقاضیان و نسبت اجرای فونداسیون به سهمیه در رتبه دوم کشور قرار دارد.

با تاکید استاندار و پیگیری‌های مسئولان در سال اول اجرای طرح نهضت ملی مسکن اراضی مورد نیاز در تمامی شهرهای خراسان جنوبی تامین شد و واحدهای مسکونی این طرح در ۲۹ شهر استان به جز شهرهای بیرجند و قاین به‌صورت ویلایی احداث می‌شود.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور