در پی کشف جسد متلاشی شده فردی در ارتفاعات شهر طبس مسینای شهرستان درمیان، دادستان و رئیس دادگستری شهرستان درمیان در غیاب بازپرس در معیت رئیس اداره آگاهی شهرستان و مامورین کلانتری ۱۱طبس مسینا به محل کشف جسد مراجعه نموده ودستورات لازم راصادرنمودند.

حسب تحقیقات اولیه جسد متعلق به مردی ۴۶ساله اهل شهر طبس مسینا بوده که با توجه به کفشها و‌آثار باقیمانده از لباسها وهمچنین وجود پلاتین در دست راست وی مورد شناسایی بستگان وی قرار گرفته است .

جسد جهت تعیین علت و زمان دقیق فوت وشناسایی دقیق تر به پزشکی قانونی ارسال گردید وپرونده دردادسرا تشکیل شد.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور