#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

 مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه گفت: پاییز امسال کشت حفاظتی در سطح ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار معادل ۴۸ درصد اراضی این شهرستان انجام شد.

مریم جوادی بایگی  افزود: کشاورزی حفاظتی گام موثری در بهبود و افزایش تولیدات کشاورزی است.

وی بیان کرد: توسعه کشاورزی حفاظتی به عنوان رویکردی برای مقابله با چالش‌های بخش کشاورزی به منظور دستیابی به تولید و مدیریت پایدار منابع آب و خاک از اهمیت بالایی برخوردار است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه گفت: محدودیت منابع آب و خاک همچنین پایین بودن ماده آلی خاک، بهره‌گیری از کشاورزی حفاظتی را ضروری کرده است و این روش کشاورزی به دو شکل کاشت مستقیم بدون شخم و کاشت با خاک‌ورزی‌های حفاظتی انجام می‌شود.

وی افزود: کشاورزی حفاظتی شامل کشت بی‌خاک‌ورزی و کم‌خاک‌ورزی است که از فواید آن می‌توان به جلوگیری از فرسایش خاک، کاهش هزینه‌های تولید، حفظ مواد آلی خاک اشاره کرد و در کشاورزی حفاظتی ورود و خروج ماشین‌آلات به اراضی زراعی و خاک به حداقل ممکن می‌رسد.

جوادی بایگی اظهار داشت: همچنین سربیشه بالاترین تعداد دستگاه کشت مستقیم را نسبت به سطح زیرکشت در خراسان جنوبی دارد و تاکنون کشت مستقیم در ۸۰ هکتار از اراضی شهرستان انجام شده است.

وی گفت: امروزه دستگاه‌های کشت مستقیم از اجزای بسیار مهم کشاورزی حفاظتی محسوب می‌شود و ترویج و کاربرد آن در کشت غلات از ضروریات توسعه کشاورزی پایدار است.

مدیر جهاد کشاورزی سربیشه افزود: در کشاورزی حفاظتی اصل بر کاهش حداکثری عملیات خاک‌ورزی سنتی (شخم با گاوآهن) و باقی گذاردن بقایای گیاهی بوده تا در درازمدت حاصلخیزی خاک کاهش کمتری داشته باشد.

وی گفت: باقی ماندن بقایای گیاهی در سطح خاک و وجود انبوه ریشه‌های سطحی گیاهان در مقایسه با زمین لخت و عاری از مواد یادشده، فشردگی خاک را به میزان ۳.۲ کاهش می‌دهد.

جوادی بایگی افزود: وجود بقایای گیاهای در سطح خاک موجب ایجاد محیط مناسب برای نفوذ آب در خاک و کاهش تبخیر از سطح آن می‌شود لذا با توجه به موارد ذکر شده با اجرای کشت مستقیم تعداد دور آبیاری ۲ تا سه بار کاهش یافته و در صورت ایجاد شیب مناسب زمین، در مصرف آب حدود ۲۰ درصد صرفه‌جویی می‌شود.

وی گفت: از طرفی افزایش ماده آلی خاک چه در زراعت چه باغبانی برای مقابله با تنش‌های خشکسالی و در جهت اجرای پروژه‌های سازگار با کم‌آبی می‌تواند در پایدارسازی چرخه تولید بسیار موثر باشد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه عنوان کرد: این شهرستان با جذب چهار دستگاه کشت مستقیم در سال جاری و رسیدن تعداد این دستگاه‌ها به ۱۱ مورد در حال حاضر از نظر تعداد دستگاه‌ها نسبت به درصد زیر کشت رتبه اول استان و از نظر تعداد دستگاه، رتبه دوم استان را دارد.