?صبح امروز وطبق روال هر هفته در راستای بررسی آخرین وضعیت طرح اقدام ملی مسکن در کشور ، مهندس اسلامی وزیر محترم راه و شهرسازی طی ارتباط ویدیو کنفرانس با مدیران کل راه و شهرسازی استانهای سراسر کشور در جریان آخرین وضعیت اجرایی طرح اقدام ملی مسکن قرار گرفت وموانع و مشکلات موجود درجهت تسریع در عملیات اجرایی بررسی گردید.

?مهندس اسلامی وزیر راه و شهرسازی ضمن تشکر و خدا قوت به کلیه مدیران و همکاران مجموعه وزارت راه و شهرسازی ،بنیاد مسکن انقلاب اسلامی،بانک مسکن وستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در جریان آخرین وضعیت پیشرفت طرح اقدام ملی مسکن در استانهای سراسر کشور قرارگرفت و بر پیشبرد هرچه بهتر و سریعتر این طرح درکشور تاکیدنمودند.

?در ادامه طبق آمار ارائه شده توسط معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی وارزیابی صورت گرفته،استان خراسان جنوبی رتبه برتر در بین استانهای سطح کشور در بحث پالایش متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن را کسب نمود.

?در پایان این جلسه از سوی مدیر کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی وبا اهداء لوح تقدیر از اقدامات ارزشمند مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ومعاون وکارشناسان مسکن شهری این اداره کل ومدیریت ،معاون ورئیس اداره اعتبارات امور شعب بانک مسکن در راستای همکاری های مطلوب صورت گرفته در طرح اقدام ملی مسکن دراستان تقدیر و تشکر به عمل آمد.