🔹استاندار خراسان جنوبی از شهر درح و روستاهای بیشه و هنگر واقع در منتهی الیه نوار شرقی مرز در شهرستان سربیشه بازدید کرد.
🔹ب معتمدیان در این بازدید میدانی، ضمن دیدار با اعضای شوراهای اسلامی و اهالی این روستاها، از نزدیک در جریان مشکلات موجود قرار گرفت.
🔹استاندار بعد از اطلاع از مشکلات موجود، دستور بررسی کارشناسی و رسیدگی به موارد مطرح شده را در حوزه فرمانداری و معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری ارائه کرد.
معتمدیان در ادامه این سفر از شهر درح و پروژه های شهرداری بازدید کرد.
🔹وی در حضور اعضای شورای اسلامی و شهردار درح ضمن گلایه از میزان پیشرفت فیزیکی پروژه های شهرداری علیرغم تأمین اعتبار طی چند ماه گذشته و به ویژه از محل سفر رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور تأکید کرد: در فرصت باقیمانده می بایست این اعتبارات اختصاصی جذب و پروژه های تعریف شده به نتیجه برسند تا مردم از مزایای آن بهره مند گردند.
🔹شایان ذکر است: استاندار در راستای توسعه و تغییر چهره شهر درح مواردی را مطرح نمود و از فرماندار سربیشه خواست به جهت هزینه کرد به موقع اعتبارات تخصیصی در پروژه های شهرداری درح، بر روند اجرای کار نظارت بیشتری داشته باشد.