#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

آخـرین وضــعیت آماری مـبتلایان به ڪرونا بسـتری در بیــمارستان های استان خراسان جنـــوبی از زبان دڪتر دهقانی رییس دانشگاه علوم پزشـکی بیـرجند

طی ۲۴ساعت گذشته، ۱۹۳ آزمایش جدید کرونا انجام گرفته شده است.
از این تعداد نمونه ۱۱۷مورد مـثبت جدید شناسایی شده شامــل ۳۸بیمار در بیمارستان بسـتری و ۷۹مورد نمونه گیری سرپایی بوده است.

از تعداد ۱۱۷مــورد جدید مبــتلا به کرونا به تفڪیک شـهرستان شامل مـوارد ذیل می باشد
▫️شـهرستان بیــرجند ۵۴نفر
▫️شـهرستان فردوس ۷نفر
▫️شـهرستان قاین ۲۲ نفر
▫️شـهرستان طبس ۸ نفر
شهرســتان نهبندان ۳نفر
▫️شهرستان درمــیان ۴ نفر
▫️شهرسـتان سـرایان ۱۳نفر
▫️شـهرستان زیرڪوه ۲ نفر
▫️شهرستان خوســف۴نفر

▪️درحال حاضــــر:
◽️تعداد ۲۷۱ بیـمار با علائــم حاد تنفســـی
◽️تعداد ۱۴۱ نفر مـــبتلا قطعـی به ڪرونا
◽️ تعداد ۲۹ بیـمار ڪرونایی در بخش مــراقبت های ویژه
◽️تعداد ۷ نفــر بیمار بسـتری بدحال

🔺 مــتاسفانه طی ۲۴ساعــت گذشـــته با چــهار مورد فوتی جـــدید، آمار کلی فوتــــی ڪرونا در اســتان ۲۰۳ مـــــورد مــی باشد.