#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

آخـرین وضــعیت آماری مـبتلایان به ڪرونا بسـتری در بیــمارستان های استان خراسان جنـــوبی از زبان دڪتر مـهدی زاده معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشـکی بیـرجند

◽️تا امــروز۲۷مــهرماه از مجمـوع ۱۷۶۹۳ازمایش انجام شده۴۶۲۹مـورد مـثبت ڪرونا در اســتان شناسایی شده است.

▫️طی ۲۴ساعت گذشته، ۱۲۱ آزمایش جدید کرونا انجام گرفته شده است.
▫️ از این تعداد نمونه ۸۲ مورد مـثبت جدید شناسایی شده شامــل ۴۶بیمار در بیمارستان بسـتری و ۳۶مورد نمونه گیری سرپایی بوده است.

🔺از تعداد ۸۲مــورد جدید مبــتلا به کرونا به تفڪیک شـهرستان شامل مـوارد ذیل می باشد
▫️شـهرستان بیــرجند ۲۷نفر
▫️شـهرستان فردوس ۷نفر
▫️شـهرستان قاین ۱۷ نفر
▫️شـهرستان طبس ۱۰نفر
▫️شهرســتان نهبندان ۲نفر
▫️شهرستان درمــیان ۶نفر
▫️شهرسـتان سـرایان ۴نفر
▫️شـهرستان بشـرویه ۵نفر
▫️شـهرستان زیرڪوه ۱ نفر
▫️شهرستان خوســف۳نفر

▪️درحال حاضــــر:
◽️تعداد ۲۵۴ بیـمار با علائــم حاد تنفســـی
◽️تعداد ۱۳۹ نفر مـــبتلا قطعـی به ڪرونا
◽️ تعداد ۳۶ بیـمار ڪرونایی در بخش مــراقبت های ویژه
◽️تعداد ۸ نفــر بیمار بسـتری بدحال

⛔️مــتاسفانه طی ۲۴ساعــت گذشـــته با ســـه مورد فوتی جـــدید، آمار کلی فوتــــی ڪرونا در اســتان ۲۰۹ مـــــورد مــی باشد.