#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

این روزها باید از حضور در تفرجگاه ها خوداری کرد … از شهر به روستا نرفت از روستا به شهر نیامد و مهمانی نداد …. کرونا از رگ گردن به مانزدیک تر است هر آن می توانیم ما مثبت شویم و اسم ما در آمار فوت شدگان اضافه شود باید رعایت کرد باید صبر کرد تا منحوسی این ویروس با ندانم کاری ، ما ، خانواده مان را و اطرفیان را دچار خود نکند !!