#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

دهقانی گفت: در ۱۰ روز گذشته طبق بررسی‌ های انجام شده ۸ دانش آموز در خراسان جنوبی مبتلا به ویروس کرونا شده اند.

دهقانی فیروزآبادی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ، گفت: با توجه به این که ۸ دانش آموز در خراسان جنوبی کرونا گرفته اند، ولی با بررسی‌ های انجام شده مشخص شد خوشبختانه هیچ کدام از این موارد در مدارس کرونا نگرفته اند.

او افزود: این ۸ دانش آموز از طریق ارتباطات خانوادگی و مسافرت‌ ها مبتلا به کرونا شده اند.

دهقانی ادامه داد: از این ۸ نفر، ۲ دانش آموز دبیرستانی در یکی از شهرستان های استان مجاور تست کرونایشان مثبت شده است.

مشخص شدن عاقبت مسافرت‌ های ۳ هفته‌ی گذشته

دهقانی فیروز آبادی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: در ۲ روز گذشته ۳۷ مورد مثبت جدید شناسایی شدند که نیمی از آن‌ها موارد بستری و نیمی سرپایی بوده اند.

او افزود: در ۲۴ ساعت گذشته ۱۹ مورد مبتلای جدید به کرونا شناسایی شده اند که ۱۲ مورد جزو بیماران بستری و ۷ مورد سرپایی هستند.

دهقانی فیروز آبادی اظهار کرد: در حال حاظر ۱۶۲ بیمار حاد تنفسی در بیمارستان‌ها بستری هستند که ۸ مورد در بخش مراقبت‌ های ویژه اند.

رئیس دانشگاه علوم‌پزشکی بیرحند تصریح کرد: با توجه به ثبت یک مورد فوتی جدید آمار فوتی‌ های استان به ۱۴۹ مورد افزایش یافته است.