حمید مرادی، معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی  این واحد از چاپ کتاب «آموزش پزشکی در بخش سرپایی» توسط سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی استان را در راستای توانمندسازی اساتید برای ارائه آموزش موثر به دانشجویان در کنار خدمات ایده‌آل به بیماران خبر داد.

وی اضافه کرد: این کتاب توسط دکتر آفاق زارعی و دکتر بتول سادات سجادی نژاد از اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند به رشته تحریر درآمده است.

معاون فرهنگی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی اظهار کرد: کتاب «آموزش پزشکی در بخش سرپایی» دارای شش فصل بوده که از نظر معنایی ارتباط مستقلی با یکدیگر داشته و خوانندگان می‌توانند با مراجعه به فهرست کتاب بر اساس علاقه یکی از فصول را انتخاب کنند.

مرادی با اشاره به اینکه در ابتدای هر فصل مقدمه‌ای نوشته شده و اهداف کلی نیز مطرح شده است، ادامه داد: این کتاب با بهره‌گیری از منابع مختلف اعم از کتاب و مقالات مرتبط نگاشته شده است.

وی با بیان اینکه این کتاب در شمارگان ۱۰۰۰ چاپ شده است، یادآور شد: سازمان انتشارات جهاددانشگاهی خراسان‌جنوبی آمادگی دارد تا در حوزه نشر دانشگاهی در کوتاه‌ترین زمان ممکن آثار دانشگاهیان و اساتید را به چاپ برساند.

نوشته و خبر نگار : مهدیه حسن پور دبیر سرویس فرهنگی و هنری و ا.حسن پور