امسال تولید گل نرگس در شهرستان خوسف به دلیل خشکسالی‌های اخیر با ۵۰ تا ۶۰ درصد کاهش رو به رو است.

🔹 مدتی است عطر خوش گل‌های نرگس از مزارع شهرستان خوسف به مشام می‌رسد و نرگس کاران مشغول برداشت دسترنج خود هست