میزان ولادت در خراسان جنوبی طی ۵ ماه اول امسال ، ۵ هزار و ۹۹۳ واقعه بود که نسبت به مدت مشابه پارسال ۷.۱ درصد کاهش نشان می دهد.

 مدیر کل ثبت احوال استان گفت: در پنج ماه نخست امسال میزان ولادت در استانکاهش ۷.۱ درصدی ولادت در خراسان‌جنوبی خراسان‌جنوبی ۵ هزار و ۹۹۳ واقعه بود که این میزان نسبت به مدت مشابه پارسال ۷.۱ درصد کاهش داشته است.

مهرآور با بیان اینکه نسبت جنسیتی ولادت‌ها در پنج ماهه امسال ۱۰۸ بوده است(یعنی به ازای هر ۱۰۰ دختر ۱۰۸ پسر متولد شده است) افزود : همچنین در این وقایع میانگین سن مادران ۲۹.۶ سال و سن پدران ۳۳.۴ سال بوده است.

وی به میزان چند قلوزایی طی ۵ ماهه امسال در استان اشاره کرد و افزود: میزان دو قلوزایی ۶۵ مورد و یک مورد سه قلوزایی وجود داشته است.

مدیر کل ثبت احوال استان با بیان اینکه فراوانی نام نوزادان پسر در ۵ ماهه امسال به ترتیب شامل امیرعلی، امیرحسین، علی، محمد و ابوالفضل بوده است، گفت: همچنین فراوانی نام نوزاردان دختر در این بازه زمانی در استان به ترتیب شامل فاطمه، فاطمه‌زهرا، زینب، حلماء و زهرا بوده است.