🔸تقاضای سفر با ناوگان حمل و نقل اتوبوسرانی بیرجند در یک سال گذشته ۷۰ درصد کاهش یافت.

🔸 رییس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند گفت: برابر آمار سیستم بلیت الکترونیک در سال ۱۳۹۸ تعداد مسافر جابه‌جا شده توسط ناوگان اتوبوسرانی ۱۱ میلیون و ۱۴۹ هزار و ۴۳۷ نفر اعلام شد که این آمار با کاهش ۷۰ درصدی در سال ۹۹ به سه میلیون و ۲۵۸ هزار و ۴۴۴ هزار نفر رسید.

وی گفت : براساس برآورد ریالی نیز درآمد ناوگان اتوبوسرانی در سال ۹۸ برابر ۶ میلیارد و ۹۲۸ میلیون تومان بود که این درآمد در سال ۹۹ حتی با وجود افزایش ۲۵ درصدی نرخ کرایه، به ۲ میلیارد و ۵۲۵ میلیون تومان کاهش یافت و در این بخش هم کاهش ۷۰ درصدی را نشان می‌دهد.
رییس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند افزود: با توجه به این کاهش، برای حمایت از ناوگان اتوبوسرانی بخش خصوصی ، بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر بیرجند بابت هر دستگاه اتوبوس در سال ۹۹ مبلغ ۲۱ میلیون تومان تخصیص و از محل منابع شهری پرداخت شده است.