#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#خبر_و_هنر

#خبر_هنر

#خبر

#اخبار

#هنر

#فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

پاییز امسال خراسان جنوبی بعد از سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان و سمنان، جزو کم بارش‌ترین استان‌های کشور بود.

 رئیس گروه پیش‌بینی و صدور پیش‌آگاهی‌های جوی استان در گفتگو با خبرنگار کاهش ۶۶‌درصدی بارش‌های پاییزی در خراسان‌جنوبیصداوسیما گفت: پاییز امسال در استان ۹.۸ میلی‌متر باران بارید که در مقایسه با سال گذشته که ۲۹ میلی‌متر بوده ۶۶ درصد کاهش یافته است.

نخعی با اشاره به میانگین بلندمدت ۱۹.۲ میلی‌متری بارش در فصل پاییز گفت: بارش‌ها در مقایسه با میانگین بلندمدت ۴۶ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

وی افزود: بارش یک سال آبی در استان ۱۱۳.۱۴ میلی‌متر است که بارش‌های پاییز امسال ۸.۷ درصد آن را تامین کرده‌است.

رئیس گروه پیش‌بینی و صدور پیش‌آگاهی‌های جوی استان گفت: بیشترین بارش فصل پاییز از بیرجند با میانگین ۱۴.۶ میلیمتر گزارش‌شده که از میانگین بلندمدت در این شهرستان ۱۳.۲ میلی‌متر و از سال گذشته ۴.۸ کمتر است.

نخعی افزود: کمترین بارش هم با ۲ میلیمتر در نهبندان ثبت شد که ۱۱ میلمیتر کمتر از میانگین بلندمدت و ۳۱.۴ میلیمتر کمتر از سال گذشته است.

وی از پیش‌بینی بارش‌های نرمال و بیشتر ز نرمال در فصل زمستان خبر داد و با اشاره به اینکه میانگین بارش باران در زمستان ۶۷.۲ میلیمتر است گفت: از ۱۱ دی تا ۱۲ بهمن در اکثر نقاط استان بارش ۵ تا ۱۰ میلی‌متر بیشتر از نرمال و در سربیشه و نهبندان ۱۰ تا ۲۰ میلی‌متر بیشتر از نرمال پیش بینی می‌شود.

نخعی افزود: از ۱۲ بهمن تا ۱۰ اسفند هم بارش‌ها در استان نرمال خواهد بود و از ۱۰ اسفند تا ۱۲ فروردین بارش‌ها در اکثر نقاط استان نرمال و در سربیشه و درمیان ۵ تا ۱۰ میلی‌متر بیشتر از نرمال پیش بینی می‌شوداست.

وی میانگین دمایی استان در زمستان را ۸.۳ درجه سلسیوس اعلام کردو گفت: به‌لحاظ دمایی هم دمای اکثر نقاط استان در دی، نیم تا ۱ درجه کمتر از نرمال و در درمیان و سربیشه ۱ تا ۲ درجه کمتر از نرمال؛ در بهمن نیم تا ۱ درجه کمتر از نرمال در اکثر نقاط استان و در درمیان، حاجی‌آباد، قاین و سربیشه ۱ تا ۲ درجه کمتر از نرمال و در اسفند نیم تا ۱ درجه کمتر از نرمال پیش بینی می‌شود.