ولادت‌ها در خراسان جنوبی در سال نود و نه، ۴.۴درصد در مقایسه با سال۹۸ کاهش یافت.

مدیرکل ثبت احوال استان گفت: سال گذشته ۱۴هزار و ۷۷۹واقعه ولادت در کاهش ۴.۴ درصدی ولادت‌ها در خراسان جنوبیجنوبی به ثبت رسید که از این تعداد ۷هزار و ۶۵۵نوزاد پسر و ۷هزار و ۱۲۴نوزاد دختر بوده است.
مهرآور افزود: نسبت جنسی پسران به دختران نیز در سال۹۹، ۱۰۷به۱۰۰ بود و این یعنی در برابر هر ۱۰۷واقعه ولادت پسر، ۱۰۰تولد دختر به ثبت رسیده است.
وی گفت: سال گذشته همچنین میانگین سنی مادران ۲۹.۶ و میانگین سنی پدران ۳۳.۴سال بوده است.
مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی افزود:در بین اسامی سال گذشته نیز امیرعلی، امیرحسین، ابوالفضل، محمد و حسین به ترتیب بیشترین فراوانی نام را بین نوزادان پسر و فاطمه، فاطمه زهرا، زینب، حلما و ریحانه به ترتیب بیشترین فراونی نام نوزادان دختر را داشته‌اند.