مدیر کل صمت خراسان جنوبی گفت:در ۹ ماهه امسال واردات کالا به لحاظ وزنی به خراسان جنوبی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۸ درصد کاهش داشته است.

 احمد آریافر  اظهارکرد: در ۹ ماهه امسال واردات کالا به لحاظ وزنی به خراسان جنوبی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۸ درصد کاهش داشته است.

مدیر کل صمت خراسان جنوبی بیان کرد: در این مدت ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار واردات کالا به خراسان جنوبی ثبت شده است.

آریافر با اشاره به اینکه حجم این کالاها ۲ هزار و ۱۸ تن بوده است، گفت: به لحاظ ارزش واردات کالا به خراسان جنوبی در مقایسه با مدت مشابه ۱۸ درصد افزایش و به لحاظ وزنی ۲۸ درصد کاهش داشته است.

مدیر کل صمت ادامه داد: لوازم و قطعات مربوط به معدن، دیزل ژنراتور، لودر، فروسیلیس، برنج و شاه دانه خام از جمله کالاهایی است که در این مدت از آلمان، ترکیه، افغانستان و ازبکستان وارد شده است.

وی یادآور شد: صادرات خراسان جنوبی از ابتدای سال ۱۳۵ میلیون دلار بوده که ۸۲ درصد در مقایسه با سال گذشته افزایش داشته است.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور