#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

دمای هوا در سربیشه دمای هوا در سربیشه ۱۴ درجه کاهش یافت.

کارشناس هواشناسی گفت: با تقویت سامانه پرفشار شب گذشته شاهد کاهش کاهش  ۱۴ درجه ای دمای هوا در سربیشهمحسوس دمای هوا در اکثر نقاط استان بودیم به طوریکه ایستگاه سربیشه با ۱۴ درجه کاهش نسبت‌به شب قبل به حداقل دمای منفی ۱ درجه رسید.

 

زارعی  افزود: با توجه به خروجی مدل‌های پیش یابی هواشناسی برای امشب به‌طور موقت در برخی نقاط افزایش دمای هوا و انتظار داریم و مجدداً از صبح سه‌شنبه تا صبح چهارشنبه روند کاهشی حداقل دمای هوا پیش‌بینی می‌شود .

 

وی گفت:صبح چهارشنبه یخبندان در منطقه تشدید خواهد شد و در شهرستان‌های سربیشه قائنات درمیان و بیرجند خطر سرمازدگی و خسارت به بخش کشاورزی هم وجود دارد.

 

کارشناس هواشناسی گفت:در شبانه‌روز گذشته سربیشه با منفی ۱ درجه سردترین و بندان با ۳۷ درجه گرم‌ترین نقاط استان بودند و تغییرات دما در بیرجند بین ۲ و ۲۶ درجه سلسیوس ثبت شد.