مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی از کاهش چهار تا هفت درجه ای دما در شهرهای خراسان جنوبی خبر داد.

علیرضا خندان  اظهار کرد: برای ۲۴ ساعته آینده در خراسان جنوبی افزایش ابر و وزش شدید باد را پیش بینی می‌کنیم.

مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه مهمترین موضوع در حوزه وضعیت آب و هوای خراسان جنوبی کاهش دما است، اظهار کرد: کاهش دما در شهرهای مختلف خراسان جنوبی بین چهار تا هفت درجه خواهد بود.

خندان رو با بیان اینکه در مناطق سرد استان چون سربیشه دمای هوا به صفر درجه نیز خواهد رسید، یادآور شد: برای حاجی آباد، زیرکوه، سربیشه، نهبندان و درمیان و در مجموع مرز شرقی هشدا وزش شدید باد را از اویل وقت سه شنبه صادر کرده‌ایم.

وی یادآور شد: برای پاییز سال جاری باران‌های خوبی پیش بینی شده است که منتظر این باران‌ها نیز هستیم.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور