#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

🔸رئیس دانشگاه علوم پزشکی با بیان اینکه میزان رعایت دستور العمل های بهداشتی در خراسان جنوبی از بیش از ۸۰ درصد در هفته سوم مهرماه به حدود ۴۷ درصد رسیده است گفت: کاهش میزان رعایت دستورالعمل های بهداشتی با افزایش آمار کرونا رابطه مستقیم دارد.