مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی گفت: اضافه برداشت آب و کاهش بارندگی‌ها باعث فرونشست زمین در ۱۷ محدوده مطالعاتی استان شده است.

عباس سارانی اظهار داشت: فرونشست زمین از جمله در دشت‌های سرایان، سده، چاهک موسویه، طبس، مختاران، سهل‌آباد و خضری مشاهده شده است.

وی کاهش شدید آبدهی و معیوب شدن چاه‌ها، نوکنی و جا به جایی چاه و تحمیل هزینه هنگفت بر کشاورز، ایجاد شکاف و فرو چاله، از بین رفتن زمین‌های کشاورزی و تغییر شکل آبراهه‌ها، تشدید فرسایش و وقوع پدیده گرد و خاک، فقر و مهاجرت را از عوارض مشهود فرونشست زمین ذکر کرد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی وقوع پدیده فرونشست زمین را در خراسان جنوبی یک تهدید جدی دانست و گفت: سالانه ۱۲۰ میلیون مترمکعب اضافه برداشت آب در استان داریم و همین موضوع بر فرونشست این استان دامن زده است که باید مدیریت شود.

سارانی ادامه داد: این اضافه برداشت مستمر از منابع آب زیرزمینی باعث شده است که میزان کسری تجمعی استان از سال ۱۳۶۰ تاکنون به چهار میلیارد مترمکعب برسد.

وی با ذکر این نکته که فرونشست زمین مانند زلزله یا سیل سروصدا ندارد و به شکل خزنده و تدریجی در زمین رخ می‌دهد، بیان کرد: به دلیل برداشت بی‌رویه از منابع زیر زمینی بر اثر خشکسالی‌ مستمر، افت سطح منابع آب زیر زمینی و کسری مخزن ایجاد شده، هشت دشت خراسان جنوبی ممنوعه بحرانی، ۱۸ دشت ممنوعه و ۹ محدوده مطالعاتی فاقد تخصیص است.

سارانی افزود: ۷۴ درصد دشت و محدوده‌های مطالعاتی استان از نظر آب قابل برنامه‌ریزی ممنوعه و ممنوعه بحرانی است.

وی عنوان کرد: براساس استانداردهای جهانی سالانه ۴۰ درصد حجم ورودی آب به سفره‌های زیر زمینی را می‌توانیم برداشت کنیم که در حال حاضر در خراسان جنوبی به مرحله فوق بحران رسیده‌ایم و ۱۶۰ درصد آب قابل برنامه‌ریزی در استان را استفاده می‌کنیم که زنگ خطر جدی برای منابع آب زیرزمینی است.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور