عمل کاشت حلزون رایگان برای ۲۳ نفر از مددجویان تحت پوشش بهزیستی خراسان جنوبی از سوی وزارت بهداشت تا پایان سال انجام می‌شود.

مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی گفت: در سال جاری ۲۳ نفر متقاضی کاشت حلزون درکاشت حلزون رایگان برای ۲۳ نفر تا پایان سال در خراسان جنوبی استان شناسایی و به دانشگاه علوم پزشکی بیرجند معرفی شده اند تا بر اساس وعده وزارت بهداشت به صورت رایگان عمل کاشت حلزون برای آن‌ها انجام شود.
شرفی افزود: پارسال برای ۱۱ نفر عمل کاشت حلزون در استان با هزینه بیش از ۶۴ میلیون تومان انجام شده که این هزینه از سوی هیات امنای ارزی و بهزیستی تامین شده است.
وی گفت: همچنین سال گذشته کمک هزینه قطعات کاشت حلزون به میزان بیش از ۹۴ میلیون تومان به ۶۷ نفر پرداخت شده است.
مدیرکل بهزیستی استان گفت: زمان طلایی عمل کاشت حلزون زیر ۴ سال است و عمل رایگان هم برای این گروه سنی انجام می‌شود.

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس پزشکی و سلامت و ا حسن پور