کارگروه و شورای مشورتی حقوقی نماینده مردم بیرجند ،خوسف و درمیان و رئیس مجمع نمایندگان استان خراسان جنوبی در مجلس شورای اسلامی تشکیل و اولین جلسه ان امروز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۷ برگزار گردید.
از جمله وظایف این کارگروه
ارائه نظرات مشورتی به نماینده مجلس
ارائه نظرات کارشناسی و مشورتی در خصوص طرح ها و لوایح مطرح در مجلس شورای اسلامی
در صورت نیاز ارائه طرح مورد نظر وخاص مردم استان به مجلس شورای اسلامی
پیشنهاد اصلاح قوانین به نماینده و مجمع نمایندگان استان
اعضا کارگروه عبارتند از:
حجت الاسلام محمد رضا رفیعی رئیس کانون موسسات داوری خراسان جنوبی
دکتر قاسم نخعی پور عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند وکیل دادگستری
دکتر احمد خسروی عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند
دکتر سید مهدی اصغری عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند
دکتر عاطفه اجری عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند وکیل دادگستری
اقای سموئی رئیس سازمان بسیج حقوقدانان استان
اقای محمد دادی القار وکیل دادگستری و عضو هیات مدیره کانون موسسات داوری خراسان جنوبی می باشند
در پایان
حجت الاسلام رفیعی به عنوان رئیس
اقای سموئی نایب رئیس و
اقای دادی القار دبیر کارگروه انتخاب گردیدند