سیدعلی زمزم معاونت هنری و سینمایی اداره فرهنگ ارشاد اسلامی خراسان جنوبی گفت کارگاه روند ساخت ظروف لعابی توسط سرکارخانم راضیه حسینی از هنرمندان این عرصه هنری در برنامه جنبی تجسم هنر خراسان جنوبی شانزدهمین جشنواره تجسمی فجر برگزار شد در این کارگاه هنرجویان با محیط کارگاه های ظروف و اشیا سرامیکی و روند و مراحل ساخت ظروف لعابی آشنا شدند . زمزم از این کارگاه علاوه بر آشنایی با هنر سرامیک و لعابکاری بعنوان یک فرصت در اقتصاد هنر با توجه به ذائقه روز دنیا نامبرد.این کارگاه در نگارخانه استاد مهدی اسماعیلی مود در کنار نمایشگاه تجسم هنر هنرمندان استان خراسان جنوبی برگزار شد .نمایشگاه  تجسم هنر خراسان جنوبی از دوازده بهمن ماه تا بیست و سوم بهمن ماه از آثار بیست و چهار نفر از هنرمندان استان دایر می باشد

کارگاه های این دوره از تجسم هنر توسط موسسه محاکات خواجه نصیر برنامه ریزی و اجرا شده است .

د

نوشته و خبر نگار : مهدیه حسن پور دبیر سرویس فرهنگی و هنری و ا.حسن پور