🔹وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: کار ساخت کارخانه آجر نسوز باید با قدرت و سرعت پیش برود تا شیرینی آن برای مردم بماند لذا امید است در بازه دوساله به بهره برداری برسد و فرصت های شغلی زیادی را ایجاد خواهد کرد.
مرتضوی با بیان این مطلب در مراسم کلنگ زنی کارخانه آجر نسوز شرکت سیمان قاین، به برنامه های استان در ایام دهه فجر اشاره و خاطر نشان کرد: بالغ بر ۵ هزار میلیارد تومان طرح عمرانی افتتاح یا کلنگ زنی کردند که با طرح آجر نسوز ۶ هزار میلیارد تومان می رسد که این کم سابقه است که در استانی این حجم از طرح به بهره برداری برسد و یا عملیات عمرانی آن آغاز شود.
🔹وی با بیان اینکه آغاز عملیات اجرایی کارخانه آجر نسوز تأمین نیازهای داخلی کشور و ایجاد اشتغال را فراهم می کند، گفت: مجموعه درمانگاهی تأمین اجتماعی قاین قول ما است و امروز چون زمینی که واگذار شده کارهای مطالعاتی انجام نشده که زمین پاسخگوی نیازهاست یا نه اما قطعاً بدانید این بیمارستان را به زودی شروع می کنیم.
🔹وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه طرح فولاد قاینات و باز چرخانی آب های نامتعارف یک کارستان در استان است، افزود: امید است ساخت کارخانه آجرنسوز در توسعه متوازن و تولید اشتغال در منطقه مؤثر باشد.
🔹مرتضوی گفت: کار ساخت کارخانه آجر نسوز باید با قدرت و سرعت پیش برود تا شیرینی آن برای مردم بماند و لذا امید است در بازه دوساله به بهره برداری برسد و فرصت های شغلی زیادی را ایجاد خواهد کرد.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور