🔸

🔹استاندار با حضور در سازمان برنامه و بودجه کشور، تحقق اعتبارات فاینانس ها از طریق کنسرسیوم بانکی را پیگیری کرد.
ملانوری در جریان حضور در سازمان برنامه و بودجه با پورمحمدی معاون هماهنگی امور اقتصادی این مجموعه دیدار کرد.
🔹وی درخصوص این دیدار گفت: با توجه به این که بخشی از پروژه های شاخص استان از محل فاینانس تأمین اعتبار می شود، در این دیدار بر شتاب بخشی به روند اجرای این اعتبارات تأکید شد.
🔹استاندار با اشاره به این که مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان از این اعتبار مربوط به تأمین آب است، تصریح نمود: ۲۵۰ میلیارد تومان از این اعتبار به آبرسانی روستایی و ۵۰ میلیارد تومان به تأمین آب محلات عشایری اختصاص دارد.
🔹ملانوری افزود: بانک عامل در این پروژه، بانک رفاه است که در دیدار معاون سازمان برنامه و بودجه، بر شتاب بخشی به اجرای این تعهد تأکید شد.
🔹وی متذکر شد: کنسرسیوم بانکی و تأمین ۱۰۰ میلیارد تومان برای اجرای پروژه‌های راه استان نیز از موارد دیگر بود که پیگیری شد.
🔹استاندار از پروژه های کمیسیون ماده ۲۳ گفت و افزود: با دستور دکتر نوبخت دو تا از پروژه‌های راه و ارتقاء بیمارستان زیرکوه به ۶۴ تختخوابی باید در کمیسیون مطرح می شد.
🔹ملانوری افزود: در این دیدار مقرر شد این پروژه ها در لایحه نهایی دولت برای طرح در کمیسیون مطرح گردند.
🔹شایان ذکر است : پورعیسی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان نیرگز در این دیدار حضور داشت.