جلسه پیگیری اعتبارات و استفاده از ظرفیت های سرمایه گذاری و برنامه تکمیل باند های دوم استان در سال ۹۹

🔺جلسه پیگیری اعتبارات و استفاده از ظرفیت های سرمایه‌گذاری و برنامه تکمیل باندهای دوم استان خراسان جنوبی در محل دفتر دکتر کدخدا زاده معاون ساخت شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور برگزار شد.

🔺این جلسه که با حضور میرجعفریان معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ،داعی مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی و مودی معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی ساعاتی قبل برگزار گردیدموارد مرتبط با تکمیل باندهای دوم و روشهای استفاده از ظرفیت های سرمایه‌گذاری بررسی و مورد تبادل نظر قرار گرفت.

پیگیری تسریع در اخذ مجوز کمیسیون ماده ۲۳ برای محورهای استان

🔺صبح امروز مهندس داعی مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی جلسه ای با دکتر برمکی رئیس امور اقتصاد مقاومتی و شورای اقتصاد سازمان برنامه وبودجه کشور داشتند.

🔺 پیگیری تسریع در اخذ مجوز کمیسیون ماده ۲۳ برای محور طبس – بیرجند و محوربشرویه به سه راهی بشرویه از جمله مهمترین موضوعات مطرح شده دراین دیدار بود.

پیگیری تسریع در اخذ مجوز کمیسیون ماده ۲۳ برای محورهای استان

🔺صبح امروز مهندس داعی مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی جلسه ای با دکتر برمکی رئیس امور اقتصاد مقاومتی و شورای اقتصاد سازمان برنامه وبودجه کشور داشتند.

🔺 پیگیری تسریع در اخذ مجوز کمیسیون ماده ۲۳ برای محور طبس – بیرجند و محوربشرویه به سه راهی بشرویه از جمله مهمترین موضوعات مطرح شده دراین دیدار بود.

♦️اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه شهرسازی خراسان جنوبی