مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی گفت: با موافقت معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار باید تمامی پیمانکاران افتتاح حساب بانکی در استان داشته باشند.

، مرتضی ذاکریان در جلسه بررسی مشکلات پیمانکاران با اشاره به اینکه پیمانکاران بازوان اجرایی دولت هستند، اظهارکرد: بخش عمده اجرای اقدامات زیرساختی کشور بر دوش پیمانکاران است.

وی تصریح کرد: اگر چه دولت خود می تواند این اقدامات را انجام دهد ولی شاید کیفیتی که در حال حاضر این پروژه با اجرای بخش خصوص دارد را نداشته باشد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی گفت: کیفیتی که در حال حاضر در اجرای پروژه‌ها وجود دارد در گذشته وجود نداشت و اکنون پیمانکاران ایثارگری کرده و از محل منابع خودشان برای اجرای پروژه‌ها استفاده می‌کنند.

ذاکریان با بیان اینکه قرارداد و پیمانی که با پیمانکاران منعقد می‌شود به سه متغیر اصلی قیمت، کیفیت و زمان بستگی دارد، یادآور شد: اگر منابع لازم به موقع به پیمانکاران تزریق نشود ممکن است کیفیت و کمیت پروژه‌ها تحت شعاع قرار گرفته و این موضوع هم به دولت و هم به پیمانکار آسیب می‌رساند.

وی ادامه داد: همچنین یکی از موضوعات مهم قیمت پروژه بوده که در برآورد آن هر چقدر مدت زمان عملیات پروژه بیشتر در نظر گرفته شود به طور حتم هزینه‌ها افزایش خواهد یافت.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه امسال بحث مهار تورم توسط  مقام معظم رهبری مطرح شده و یکی از سیاست‌های ابلاغی بانک مرکزی نیز بوده که به آن در کلان کشور تاکید شده است، بیان داشت: بنابراین مهار تورم نباید به جای رشد تولید به رکود تولید بینجامد.

وی با بیان اینکه در شرایط بهینه شده به نوعی در تصمیم گیری‌ها باید حرکت کنیم که هم مهار تورم و هم رشد تولید توأمان وجود داشته باشد، افزود: پیمانکاران بخش عمده‌ای از اشتغال استان و کشور را بر عهده دارند.

وی با ارائه این پیشنهاد که تسهیلات تکلیفی از نسبت منابع و مصارف بانک‌ها مستثنا شود، بیان کرد: در حال حاضر تسهیلات تکلیفی از جمله تسهیلات تبصره ای، فرزندآوری و ازدواج و مشابه آنها در نسبت منابع و مصارف بانک‌ها لحاظ می‌شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی ادامه داد: مستثنا ساختن تسهیلات تکلیفی نسبت به منابع و مصارف از اختیار استان خارج بوده ولی می‌توان آن را در قالب یک پیشنهاد آماده و به بانک مرکزی ارسال کرد.

ذاکریان گفت: متقاعد ساختن بانک مرکزی به قدرت اقناع سازی ما برمی‌گردد.

وی یادآور شد: سیاست های حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از مباحث کلان و استراتژیک کشور بوده که باید در این مسیر حرکت کنیم ولی این تسهیلات می‌تواند از نسبت منابع و مصارف بانک‌ها مستثنا شود هرچند اگر بانک‌ها از نسبت منابع و مصارف خود عدول کنند متحمل جریمه‌های سنگین شده که این امر برای همه ذی نفعان زیان آور است.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با بیان اینکه در مجموع بانک‌های خراسان جنوبی عملکرد خوبی داشته‌اند، افزود: شبکه بانکی خراسان جنوبی به صورت عام با یکدیگر هماهنگی دارند و یکی از وظایف ما صیانت از بانکها است.

وی با اشاره به پیشنهاد مطرح شده در خصوص افتتاح حساب پیمانکاران در استان گفت: با موافقت معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مقرر شد موضوع در کارگروه امور زیربنایی استان طرح تا تمامی پیمانکاران موظف باشند حساب بانکی در استان افتتاح کنند.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور