مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری خراسان جنوبی از پیش ثبت نام ۲۴۶ نفر در سامانه جامع انتخابات تا پایان روز پنجم ثبت نام ها خبر داد.
موسی سلیمی با اعلام این خبر، به تشریح آخرین آمار پیش ثبت نام اخذ شده از سامانه جامع انتخابات در خصوص پیش ثبت نام متقاضیان تا پایان روز جمعه پرداخت.
?وی تصریح کرد: روز اول ۴۹ نفر، روز دوم ۵۷ نفر، روز سوم ۵۹، روز چهارم ۴۰ نفر و روز پنجم ۴۱ نفر و در جمع ۲۴۶ نفر نسبت به پیش ثبت نام در سامانه جامع انتخابات اقدام نموده اند.
?به گفته وی؛ سهم مردان از این تعداد ۲۲۱ نفر و زنان ۲۵ نفر بوده است.
?مدیرکل سیاسی استانداری در خصوص میزان تحصیلات افرادی که به ثبت نام اقدام نموده اند، گفت: آمار افراد دارای مدرک کارشناسی ارشد با رقم ۱۶۷ نفر از دیگر مقاطع تحصیلی پیشی گرفته اند.
سلیمی متذکر شد: افراد دارای تحصیلات دکترا ۴۰ نفر، لیسانس ۲۳ نفر، حوزوی ۱۴ نفر و فوق دیپلم ۲ نفر می باشند.
?وی ادامه داد: افراد ثبت نام شده در حوزه انتخابیه بیرجند، درمیان و خوسف ۱۰۵ نفر و در حوزه انتخابیه فردوس، طبس، سرایان و بشرویه ۶۹ نفر می باشند.
?به گفته وی؛ در حوزه انتخابیه قاینات و زیرکوه ۴۳ نفر و در حوزه نهبندان و سربیشه نیز ۲۹ نفر نسبت به ثبت اطلاعات خود اقدام نموده اند.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور