تعهدات فنی و حرفه ای برای مهارت آموزی در زندان های خراسان جنوبی در سال ۱۴۰۰ صد درصد افزایش یافته است و بیش از ۲۲۴ هزار نفر در زندان ها آموزش خواهند دید.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه‌ای خراسان جنوبی با بیان اینکه  اجرای دوره‌های مهارتی در زندان‌های استان به منظور ایجاد اشتغال و کاهش آسیب‌های مختلف ناشی از حضور در زندان‌ها برگزار می‌شود گفت: در سال ۱۳۹۹ در زندان‌های استان ۱۱۵ هزار و ۶۰۰ نفر ساعت دوره آموزشی اجرا شد که در تعهدات ۱۴۰۰ این رقم ۲۲۴ هزار و ۸۹۰ نفر ساعت پیش بینی شده است.

محمد علی عرب با بیان اینکه آموزش ها در ۴ خوشه صنعت، خدمات، فرهنگ و هنر و کشاورزی در زندانهای استان در شهرستان های بیرجند، خوسف، طبس، فروس، قائنات و نهبندان ارائه می شود گفت: سال گذشته ۴۳ حرفه آموزشی به زندانیان آموزش داده شد.

 

وی با اشاره به استقرار ۱۲ کارگاه ثابت در زندان های بیرجند و فردوس گفت: در سایر زندان ها هم بر اساس نیازسنجی با انتقال تجهیزات مورد نیاز مهارت های فنی و حرفه ای با حضور مربی ارائه می شود.