مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی اظهار کرد: پیش بینی می‌شود ۲۲ هزار و ۳۰ تن زرشک بی دانه خشک از قطب تولید این محصول در جهان برداشت شود.

عبدالرضا رضایی،  اظهار کرد: سطح زیرکاشت زرشک در استان ۱۸ هزار و ۶۰۰ هکتار بوده و پیش بینی می‌شود ۱۱۰ هزار تن زرشک‌ تر برداشت شود.

، وی تعداد بهره برداران تولید زرشک در استان را ۳۸ هزار خانوار اعلام کرد و افزود: بیشترین سطح زیر کاشت زرشک استان به شهرستان قاین با ۶ هزارهکتار سطح زیر کاشت اختصاص دارد.

رضایی با بیان اینکه برداشت زرشک از اواخر مهر آغاز می‌شود و تا نیمه آذر ادامه دارد، یادآور شد: سال گذشته ۲۲ هزار تن زرشک خشک از سطح زیرکاشت این محصول در خراسان جنوبی برداشت شد.