پیش بینی می‌شود امسال از مزارع زیر کشت زیره سبز خراسان جنوبی هزار و ۵۴۰ تن محصول برداشت شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به آغاز برداشت این محصول از نیمه اردیبهشت در استان گفت: امسال سطح زیر کشت این محصول در استان ۳ هزار و ۴۱۷ هکتار است.
اکبری افزود: سالانه از هر هکتار سطح زیر کشت به طور متوسط ۴۵۰ کیلوگرم زیره سبز برداشت می‌شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: شهرستان سرایان با داشتن هزار و ۷۵۰ هکتار بیشترین سطح زیر کشت این محصول را در استان به خود اختصاص داده است.

اکبری با اشاره به این که هر ساله کشت زیره سبز در استان از نیمه آبان ماه شروع می‌شود افزود: کشت این محصول تا پایان آذر ماه ادامه دارد.