بیمارستان شمال شهر بیرجند در حال حاضر ۵ درصد پیشرفت کاری دارد.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: تاکنون برای این طرح بیش از سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال بابت خرید زمین و پروانه ساخت هزینه شده است.

 

حسین دهقانی افزود: عملیات ساخت بیمارستان شمال‌ شهر بیرجند دهه فجر، در زمینی به مساحت ۵ هزار مترمربع در محله مهرشهر بیرجند آغاز و قرار شده  با مشارکت خیر با دو هزار و ۱۸۰ مترمربع زیربنا تا سال ۱۴۰۰ ساخته شود.