پروژه فاضلاب منطقه مهرشهر بیرجند به ۵۷ درصد پیشرفت فیزیکی رسید.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان  گفت: از مجموع ۶۴ کیلومتر پروژه فاضلاب مهرشهر تاکنون ۳۶ کیلومتر اجرا شده است.
امامی با بیان اینکه برای اجرای کامل پروژه فاضلاب مهرشهر ۳۹۲ میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده است ، افزود: تاکنون ۲۱۶ میلیارد ریال برای اجرای این طرح در این منطقه هزینه شد.
وی گفت: ۲۸ کیلومتر از اجرای شبکه فاضلاب مهرشهر باقیمانده که ۱۷۶ میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان افزود: با اولویت مسیر‌های خاکی تا پایان آبان تمام مسیر‌های خاکی به طول ۱۳ کیلومتر شبکه گذاری و عملیات نصب انشعاب آن انجام خواهد شد.