🔹یکی از شهروندان با فرستادن عکسی از بلای سارقان بر روی ماشینش خبر داد. این شهروند نوشت: این ماشین را از درب منزل سرقت کردند و بعد از یک شبانه روز با استفاده از چرثقیلی در مکان خرابه ای رها کردند. تحقیقات در خصوص این حادثه هم اکنون از سوی نیروی انتظامی در دست انجام است.
سرقت خودرو از جمله سرقت‌هایی است که در کمترین زمان و در پی «آنی» غفلت روی می دهد، از این رو ضروریست با رعایت نکات ایمنی