#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

تاکنون ۶.۱ درصد واجدان شرایط در خراسان جنوبی دز سوم واکسن کرونا را دریافت کرده اند.

دبیر ستاد دانشگاهی پیشگیری و کنترل کرونا در خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار پوشش ۶.۱ درصدی دز سوم واکسن کرونا در خراسان جنوبیصداوسیما گفت:در استان ۵۷۶هزار نفر جمعیت بالای ۱۸ سال در استان واجد شرایط تزریق نوبت سوم هستند که تا دیروز ۳۵هزار و ۸۷ نفر دوز سوم را دریافت کردند که از پوشش ۶.۱ درصدی حکایت دارد.

شریف زاده افزود: همچنین ۵۵۰هزار و ۲۷۲ نفر نوبت اول و ۴۸۱هزار و ۲۹۸ نفر نوبت دوم واکسن را تلقیح کرده اند.