مدیرکل بیمه سلامت خراسان جنوبی گفت: دو داروی سرطان، با پوشش ۷۰ درصدی تحت پوشش صندوق قرار گرفتند.

علی اربابی گفت: پوشش جدید دارویی صندوق بیماران خاص و صعب العلاج اعلام شده است.

وی افزود: در این پوشش جدید، در داروهای مربوط به درمان سرطان، دو داروی پالبو سیکلیب و داروی فولوسترانت با پوشش ۷۰ درصدی تحت پوشش صندوق قرار گرفتند.

مدیرکل بیمه سلامت خراسان جنوبی ادامه داد: در بسته جدید دارویی در درمان بیماران مبتلا به هپاتیت C داروی سفوبوویر با پوشش ۷۰ درصد و همچنین افزایش پوشش ۲۰ درصد مازاد بر پوشش قبلی و دو داروی (daclatavir) و (sofosbuvir) و داروی  (sofosbuvir) و (ledipavir) تحت پوشش قرار گرفتند.

اربابی ادامه داد: چهار داروی ترکیبی در درمان بیماران دیابتی تحت پوشش صندوق بیماران خاص و صعب العلاج قرار گرفتند که شامل؛ سیتاگلیپتین، لیناگلیپتین-مت فورمین، امپاگلیفلوزین- لیناگلیپتین و امپاگلیفلوزین- مت فورمین، است.

مدیر کل بیمه سلامت خراسان جنوبی یادآور شد: دو داروی  (sofosbuvir) و (ledipavir)مجموعاً ۹۰ درصد پوشش سهم بیمه پایه و صندوق صعب العلاج را دریافت کرده‌اند.

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس پزشکی و سلامت و ا حسن پور