معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی گفت: حجم سرمایه‌گذاری برآورد شده برای پنج طرح‌ توسعه‌ای استان که زمینه اشتغال مستقیم ۲ هزار نفر را فراهم می‌آورد، حدود ۲ هزار میلیارد تومان است.

، جواد اشرفی در نشست بررسی طرح‌های توسعه‌ای و اولویت‌های استانی اعضای شورای توسعه شرق و غرب که با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور و نمایندگان دستگاه‌ها در محل وزارت کشور برگزار شد، پنج طرح ویژه مبتنی بر مزیت‌های استان را مطرح کرد.

وی گفت: این پنج طرح در حوزه ظرفیت‌های کشاورزی، دامداری و معادن استان بوده که تاکنون مغفول مانده است.

معاون استاندار خراسان جنوبی اظهار داشت: این طرح‌ها که مبتنی بر توسعه پایدار است و تمامی شهرستان‌های استان را دربر می‌گیرند، بخش زیادی از جمعیت خراسان جنوبی را پوشش می‌دهند و با هدف تثبیت جمعیت در مناطق مرزی، کمک به معیشت مردم و تحول در حوزه اجتماعی ارائه شده است.

در نشست بررسی طرح‌های توسعه‌ای و اولویت‌های استانی شورای توسعه شرق و غرب، آخرین وضعیت تکمیل طرح‌های صنعتی و عمرانی در استان‌های عضو این شورا مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت و مقرر شد اولویت اجرا و پیشبرد طرح‌های عمرانی و صنعتی با طرح‌هایی باشد که بیشترین آورده اقتصادی و اشتغال را در استان‌ها دارد.

همچنین تاکید شد با استفاده از منابع استانی، طرح‌های با ظرفیت اشتغال بالا هرچه سریعتر تکمیل شود و در چرخه اقتصادی کشور قرار گیرد.

بررسی وضعیت مناطق آزاد در استان‌های کشور از دیگر محورهای مورد بحث در این نشست بود و قرار شد آسیب‌شناسی دقیق از ظرفیت‌های مناطق آزاد در کشور انجام شود.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور