پنجمین سالگرد شهادت شهید مدافع حرم مرتضی بصیری‌ پور شهید راه قدس و نابودی اسراییل گرامی باد

شناسه آگهی: ۱۴۷۷۲۲۵
شناسه انتشار: ۱۴۱۰
شماره م / الف: ۰

سازمان: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی
شماره نامه: ۱۱۱
تاریخ نامه: ۱۴۰۲/۰۱/۱۹