#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

در شبانه روز گذشته هیچ مورد فوتی ناشی از کرونا در استان ثبت نشد و تعداد فوتی ها در هزار و ۳۹۵ نفر ثابت ماند.

 دبیر ستاد دانشگاهی پیشگیری و کنترل کرونا در استان گفت: روز گذشته ۳۹۴

ثبت روز بدون فوتی در خراسان جنوبی آزمایش تشخیص مولکولی و سریع کرونا در استان انجام شد که در مجموع ۱۶۸ بیمار جدید شناسایی شد.

شریف زاده افزود: از این تعداد اا مورد از بشرویه، ۸۱ مورد از بیرجند، ۷ مورد از خوسف، ۵ مورد از درمیان، ۱۱ مورد از زیرکوه، ۶ مورد سربیشه، ۶ مورد از سرایان، ۷ مورد از فردوس، ۷ مورد از طبس،   ۸ مورد از قاینات و ۱۹ مورد از نهبندان شناسایی شد.

به گفته دبیر دانشگاهی ستاد پیشگیری و کنترل کرونا در استان در حال حاضر ۷۰ بیمار با علائم حاد تنفسی در بیمارستان‌های خراسان جنوبی بستری هستند که ۶۳ نفر کرونا مثبتند.

شریف زاده گفت: از این تعداد ۱۶ نفر در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستن حال عمومی ۳ نفر نامساعد است.

وی افزود: خوشبختانه در شبانه روز گذشته هیچ مورد فوتی ناشی از کرونا در استان ثبت نشد و تعداد فوتی‌ها همان هزار و ۳۹۵ نفر ثابت ماند.

همچنین در ادامه عملیات واکسیناسیون کرونا در استان تا روز گذشته ۵۷۸ هزار و ۷۹۶ نفر واکسن نوبت اول، ۵۱۸ هزار و ۵۴ نفر واکسن نوبت دوم و ۲۰۴ هزار و ۴۱۷ نفر واکسن نوبت سوم را دریافت کردند.