بازگشت ۲۰ آمبولانس فرسوده خراسان جنوبی پس از بازسازی و تعمیر اساسی به چرخه خدمات رسانی بازگشت.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با اشاره به کمبود آمبولانس و اتوبوس آمبولانس در استان گفت: در حال حاضر خراسان جنوبی به ۴۴ آمبولانس جدید نیاز دارد و تاکنون هیچ آمبولانس نو و جدیدی وارد کشور نشده است.

 

موسوی افزود:بنابراین کارگاه بزرگی در مرکز ۱۱۵ دانشگاه بیرجند راه اندازی شد تا اقدام به بازسازی تعمیر اساسی آمبولانس‌های فرسوده کند.

 

وی گفت: در این کارگاه ۲۰ آمبولانس فرسوده با هزینه ۵ میلیارد تومان تعمیر اساسی و بازسازی شد و مورد استفاده مجدد قرار گرفت که قیمت تقریبی آن‌ها ۷۰ تا ۸۰ میلیارد تومان است.

 

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: اگر در آینده آمبولانسی وارد کشور شود به استان اختصاص پیدا می کند و برای شهرستان‌های مختلف به کار گرفته می شود.

 

موسوی همچنین با اشاره به ورود چند دستگاه اتوبوس آمبولانس به کشور گفت: از این اتوبوس آمبولانس ها  یک دستگاه به خراسان جنوبی اختصاص داده شده که ارزش آن حدود ۹ میلیارد تومان است.

 

وی با اشاره به اینکه شهرستان طبس با توجه به تردد زیاد، فاصله تا بیرجند و به پهناوری می‌تواند چالش‌های جدی ایجاد کند گفت: این اتوبوس آمبولانس در طبس مستقر شده است.

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس بهداشت و ا حسن پور