🔹طی دیدار استاندار خراسان جنوبی و معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور، روند اجرای پروژه راه آهن بیرجند – قاین- یونسی، یک گام به جلو رفت.
ساعتی قبل و طی دیدار دکتر قناعت با دکتر پورمحمدی، درخصوص روند اجرای پروژه راه آهن استان بحث و رایزنی شد.
🔹بر اساس مذاکرات صورت گرفته در این جلسه و بر اساس مستندات و توافقات قبلی، مقرر شد؛ سازمان برنامه و بودجه کشور طی مکاتبه ای با هیئت دولت، نظر مساعد خود را مبنی بر پذیرش صدور تضمین نامه برای پروژه راه آهن بیرجند – قاین- یونسی اعلام نماید.
🔹شایان ذکر است: این جلسه با حضور نماینده مردم شهرستان های قاینات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی و مدیرکل راه و شهرسازی همراه بود.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور