استاندار خراسان جنوبی در جریان بازدید از منطقه کارگاهی انتقال صنوف آلاینده:
🔹پروژه انتقال صنوف آلاینده بیرجند تا پایان سال ۱۴۰۰ به بهره برداری می رسد
🔹با تکمیل پروژه منطقه صنوف کارگاهی ۲۶۰۰ واحد آلاینده در ۸ گروه صنفی از سطح شهر جمع آوری می شود