در پنجمین هفته از پویش هر هفته _الف_ب_ایران پروژه آبرسانی و تامین آب پایدار ۱۵ روستای استان خراسان حنوبی با اعتبار ۲۴۰ میلیارد ریال با حضور وزیر نیرو فردا شنبه ۱۰ خرداد به بهره برداری می رسد.