افتتاح ۲۸ پروژه آبخیزداری، مقابله با بیابانزایی و توسعه فضای سبز در هفته دولت با اعتبار ۲۶۶۵۹۱ میلیون ریال در خراسان جنوبی