این روزها پروازهای فرودگاه بین المللی شهید کاوه بیرجند یکی پس از دیگری کنسل می شود . مساله ای که تا کنون هیچ مسولی از استان نتوانسته است آنرا حل و فصل کند و یا ساماندهی نماید . جای سوالی باقی می ماند مسولانی که تا امروز نتوانسته اند مشکل یک فرودگاه را با نهایت دو پرواز به شهرهای دیگر حل کنند برای چه و به چه دلیل حکمرانی مردمی صدیق و شریف چون خراسان جنوبی به آنها سپرده می شود ؟